Panelfasader

Fasadpaneler möjliggör att enkelt klä stora ytor. Paneler monteras antingen vågrätt eller lodrätt. Paneler finns tillgängliga med synlig eller dold infästning.

Det vanligaste materialet är stål (0,6-1,2mm) men även aluminium (0,8-1,5mm) och koppar (0,6-1,0mm) kan användas.

Paneltyper